فراخوان مناقصھ عمومی یک مرحلھ ای خرید سیستم وکیوم سانترال مرکز آموزشی درمانی آیت الھ خوانساری دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۴۰۲-۶۳)

۲۵ مهر ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۱ کد : ۳۸۳۷۸ مناقصات
تعداد بازدید:۳۵۴۴

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مزایده مناقصه وکیوم سانترال


نظر شما :