لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
1دانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.ir/
2دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.ir/
3دانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttps://www.jmu.ac.ir/fa
4دانشکده علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.ir
5دانشکده علوم پزشکی نیشابورhttp://www.nums.ac.ir
6دانشگاه علوم پزشکی ارتشhttp://www.ajaums.ac.ir/
7دانشگاه علوم پزشکی اردبیلhttp://www.arums.ac.ir/
8دانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.umsu.ac.ir/
9دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir/
10دانشگاه علوم پزشکی البرزhttp://www.abzums.ac.ir/
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۴ مورد.