جهش تولید
EN

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۱۱ خرداد
  روز جهانی بدون دخانیات
 • ۲۵ خرداد
  روز جهانی اهداء کنندگان خون
 • ۱۴ خرداد
  رحلت حضرت امام خمینی (ره)
 • ۱۵ خرداد
  قیام ۱۵ خرداد