مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل
صفحه اصلی
بازدیدها
پرسشهای متداول
جستجو
زمان دیجیتال
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
منو
منو
نظر خواهی
ورود کاربران
پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل
کارگاه طب سنتی در اروپا برگزار شد
  • 1394/11/27 سه‌شنبه کارگاه طب سنتی در اروپا برگزار شد
    هیاتی از دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل حسین رضایی زاده رئیس دانشکده، امیرهومن کاظمی معاون بین الملل و مهدی علیزاده از اعضای هیات علمی دانشکده؛ ضمن تدریس در کارگاه با اساتید مرتبط دیدار کرده و زمینه های همکاری مشترک را مورد بررسی قرار دادند.
توصیه های طب سنتی برای فرار ازسرما
معده خانه هر بیماری و پرهیز پایه هر درمانی است
1
نسخه قابل چاپ